Kako, potpuno besplatno, dobiti znanja koje ti fakultet ne može pružiti?

Kako, potpuno besplatno, dobiti znanja koje ti fakultet ne može pružiti?

Mladi danas postaju ona skupina ljudi koju sve više  karakterizira velika motiviranost za vlastitim napretkom i emancipacijom u društvu, što je s jedne strane posljedica činjenice da su mladi svjesni da nakon završene škole ili fakulteta nisu dovoljno kompetentni za ulazak u tržište rada. Iako određena državna tijela rade na zakonskom i sustavnom okviru za osnaživanje mladih i poboljšanje njihove zapošljivosti to trenutno ne daje potrebne rezultate, posebice u kontekstu prema kojem su mladi ne samo budućnost društva, već i njegova sadašnjost.

U širokom spektru nevladinih i neprofitnih organizacija našao se i Erasmus Student Network Croatia, poznat pod akronimom ESN, te je s preko 500 sekcija u 40 država Europe postao najveća europska studentska organizacija. ESN je specifičan po tome što mladi mogu steći brojne vještine u internacionalnom okruženju, volontirajući sa studentima iz cijele Europe koji su na razmjenu došli u sklopu Erasmus+ ili nekog drugog programa studentske razmjene.

Mladi moraju shvatiti da su upravo oni akteri, i u određenoj mjeri, kreatori društva u kojem žive, stoga velik broj njih počinje raditi na sebi kako bi nadoknadili vještine i kompetencije koje nisu stekli u formalnom sustavu obrazovanja. Jedan od najučinkovitijih načina je uključivanje u civilno društvo i građanski aktivizam, gdje upravo oni počinju djelovati, postaju aktivni te volonterskim radom i ulaganjem svog vremena u kvalitetne programe uče, odnosno stječu nove vještine.

Tako mladi postaju odgovorniji, samostalniji te već nakon nekoliko tjedana volontiranja steknu samopouzdanje, sami prihvaćaju izazove, organiziraju aktivnosti, umrežavaju se s drugima, razvijaju prezentacijske vještine promičući koncept i dobrobiti mobilnosti. Jednako tako zajedno s iskusnijim volonterom rade i međusobno uče jedan od drugog.

Ono što se ističe je kontinuirano međusobno poticanje na rad, vlastiti razvoj. Na taj način mladima postaje ugodnije raditi u timu, postaju otvoreniji i najvažnije od svega pridonose cijeloj organizaciji, a samim time i drugim studentima, tj. lokalnoj zajednici, nečime u čemu su oni dobri, nečime što su sami naučili i napokon primijeniti znanja s predavanja u praksi. Zato je toliko bitno prihvaćati različitosti, jer nas nadopunjuju i na taj način mladi koji volontiraju uče jedni od drugih, stječu nove vještine i kompetencije, otvaraju im se vidici i mogućnosti. Volontiranjem su iz pasivnih građana postali nositelji društvenih promjena, poboljšali kvalitetu života u društvu, a istodobno izradili sebe kao osobu, stvorili brojna poznanstva i veze te se profesionalno osnažili, odnosno naučili kako se najbolje prezentirati poslodavcu.

Volonteri ESN-a su svojim uloženim trudom i inovativnim ideajama često savjetovali i samu Europsku Komisiju na temelju istraživanja koja su provodili na razini cijele Europske Unije. Dva projekta koja EU Komisija  podržava,  a u kojima je ESN partner su Erasmus Without Papers, koji je prvi pokušaj standardizacije prijenosa studentskih  podataka na europskoj razini kako bi se mogli koristiti za generiranje različitih dokumenata te Learning Agreement Online System koji je online alat koji studentima omogućuje da pripreme, podnesu i potpišu ugovor o studiranju putem interneta. Iz ovakvih projekata je vidljivo kako mladi volontiranjem  u ESN-u mogu steći toliko dobre kompetencije da zajedno s profesionalcima i volonterima iz drugih organiazcija i institucija sudjeluju u izradi europskih projekata koje podržava sama Europska Komisija.

Erasmus Student Network ima široko područje djelovanja i zato je odlična organizacija da mladi pokažu što znaju i što žele naučiti te sukladno tome raditi na višim ciljevima u razvoju zajednice, volonterstva te povećanju kvalitete studentske mobilnosti u Hrvatskoj.