Home Tag "alati"

Saznajte kada i tko je otvorio vaš email!

Često se nađemo u situaciji da mailom šaljemo sadržaj za koji nam je važno znati je li stigao na željenu adresu ili ne, ili se pak nađemo u situaciji da smo poslali mail na koji nikada nismo dobili odgovor, uz ispriku “nisam ništa dobio/la, možda je završio u spamu/junku”. U takvim je slučajevima korisno imati alat koji nam javlja je li naš mail pročitan.