Home Tag "studiranje"

Pitaj starije studente

Ivona Šeparović
0
3 min
Da mogu sve vratiti vremenski unatrag, nekoga od starijih studenata bih vjerojatno zamolila da odradi birokraciju sa mnom ili barem da mi da detaljne upute. Nakon početne zbunjenosti, shvatila sam koliki su resurs stariji studenti. Naravno, ako su voljni pomoći konkretnim savjetima, a ne šupljim pričama.