Home Tag "uspjeh"

Hrvatski studenti prvi su u regiji primljeni u Eta Sigma Delta

Redakcija
0
2 min
Primljeni studenti nalaze se među najboljim studentima RIT Croatia u Dubrovniku, a kao članovi ESD društva, studenti imaju dužnost najmanje dva puta u semestru organizirati aktivnosti koje će povezivati akademiju i struku. Također, zadatak im je uz pomoć svog savjetnika i kolega na matičnom kampusu u Rochesteru koordinirati dodatne sadržaje koje će obogatiti studentski život.