Proslava 30. godišnjice Erasmus+ uz cjelogodišnje programe

Proslava 30. godišnjice Erasmus+ uz cjelogodišnje programe
2 min

Kako bi prigodno obilježili 30 godina Erasmus programa “From Erasmus to Erasmus+, a story of 30 years”, ESN Hrvatska proslavi će doprinijeti cjelogodišnjim programom podijeljenim u četiri ciklusa: volonterizam i rad mladih, cjeloživotno učenje, profesionalno usavršavanje i europske vrijednosti.

Volonterizam i rad mladih

Volonterizam sa sobom nosi profit koji nije mjerljiv prema kriterijima konzumerističkog društva. Mladi koji se bave volonterskim radom stječu niz vještina, tzv. soft skills koje mogu koristiti u raznim životnim područjima, uključujući i buduću karijeru. Mladi koji ulažu svoje slobodno vrijeme u neplaćeni rad postaju produktivniji, orijentiraniji prema cilju, zajednicu u kojoj se nalaze stavljaju ispred osobne dobiti te razvijaju empatiju. No, prilikom zapošljavanja volontersko iskustvo se odbacuje te se traže certifikati, potvrde i diplome kao jedini prihvaćeni dokaz znanja i sposobnosti pojedinca. Aktivnostima u ovom ciklusu cilj je razviti svijest o volonterizmu i radu mladih kao o osobnom iskustvu koje neprocijenjivo, nezamjenjivo i koje treba biti priznata dodatna vrijednost i relevantno iskustvo prilikom zapošljavanja.

Cjeloživotno učenje

ESN potiče svaku aktivnost učenja u svakoj životnoj dobi s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija. U ovom ciklusu koncentrirat će se uglavnom na srednjoškolce u četverogodišnjim strukovnim školama, s naglaskom na ruralna područja, i mobilno nastavno osoblje. Srednjoškolcima će pružati informacije o programima akademske i neakademske mobilnosti te poticati umrežavanje mobilnog nastavnog osoblja u svrhu poboljšanja položaja i pogleda na mobilnost u akademskoj zajednici u Hrvatskoj. Ovaj ciklus bit će popraćen motom “no one gets left behind”.

Profesionalno usavršavanje

U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj se pojavio trend masovnog iseljavanja mladih u potrazi za boljim životom. U ovom ciklusu, u suradnji s uspješnim organizacijama, tvrtkama i mladim poduzetnicima koji su u svom životu iskusili neku vrstu mobilnosti i vjeruju u njezin utjecaj, cilj je potaknuti mlade na razmišljanje o tome kako brain drain pretvoriti u brain gain.

Europske vrijednosti

Posljednji ciklusu posvećen je europskim vrijednostima s namjerom da se pokaže da se ne radi samo o trivijalnom pojmu, već da smo zaista jači kada smo ujedinjeni u razlikama.

Za više informacija o događajima, pratite njihove web i Facebook stranicu.