Volonterske organizacije – ključ uspješne mobilnosti

Volonterske organizacije – ključ uspješne mobilnosti

U kontekstu sve većeg porasta međunarodne mobilnosti, Erasmus studentska mreža (ESN) Hrvatska podsjeća na važnu ulogu međunarodnih studentskih organizacija koje se bave studentskim razmjenama u podržavanju visokoobrazovnih institucija i povećanju kvalitete mobilnosti. ESN poziva visokoobrazovne institucije na pružanje potpore takvim organizacijama u nadolazećim godinama.

Do 2020., međunarodna mobilnost studenata znatno će se povećati, posebice u okviru Erasmus+ programa, što će dovesti do novih izazova, kako za institucije pošiljatelja, tako i za institucije primatelja u području kvalitete studija i kvalitete cjelokupnog boravka u inozemstvu.

Erasmus studentska mreža Hrvatska (ESN) smatra kako međunarodne studentske organizacije koje se bave razmjenom studenata mogu odigrati ključnu ulogu u osiguranju visoke kvalitete mobilnosti, pomažući visokoobrazovnim institucijama. Međunarodne studentske volonterske organizacije svoj rad baziraju na principu od studenata za studente što im u velikoj mjeri olakšava komunikaciju i stvaranje odnosa baziranog na povjerenju s ciljanim skupina s kojima svakodnevno dolaze u doticaj. Također, istovremeni profesionalni, prijateljski i iskustveni pristup koji te organizacije upražnjavaju u svom radu je pristup koji  studentima na razmjeni ne može pružiti niti jedan drugi sustav podrške. Na taj način skidaju veliki pritisak i posao s odgovornih tijela pošto komplementiraju njihov rad – dok uredi za međunarodnu suradnju pružaju upute i informacije, organizacije ih pojašnjavaju, podupiru i fizički provode zajedno sa studentima na razmjeni.

Međunarodne studentske volonterske organizacije imaju višestruku ulogu u svim dimenzijama internacionalnog života studenata unutar visokoobrazovnih institucija, organizirajući širok spektar aktivnosti kako bi podržali visokoobrazovne institucije u području dobrodošlice međunarodnih studenata, njihove praktične i socijalne integracije i sveukupnog boravka. Konkretne se aktivnosti kreću od organizacije Dana dobrodošlice, uspostave „Buddy sustava“ za individualnu i praktičnu podršku dolaznim studentima, kreiranja i uređivanja vodiča do organizacije kulturnih putovanja i društvenih aktivnosti te su od ključne važnosti za lakšu integraciju internacionalnih studenata unutar lokalne zajednice. Međunarodne studentske volonterske organizacije glavna su spona između studenata na razmjeni i lokalnog stanovništva i preuzimaju brigu o socijalnom aspektu studentske razmjene. Studenti na razmjeni u velikoj se mjeri oslanjaju na te organizacije u vidu ostvarivanja kontakata u novom gradu zato što znaju da ih oni mogu najbolje približiti studentskoj populaciji.

Djelujući kao poveznica i potičući interakcije između lokalnih i internacionalnih studenata, međunarodne studentske organizacije podržavaju multikulturno okruženje na sveučilišnim kampusima i u lokalnim zajednicama. Rad međunarodnih studentskih organizacija promiče vrijednosti poput poštovanja i nediskriminacije te snažno odvraća od stereotipa i rasizma. Pretvarajući ove vrijednosti u projekte usmjerene prema rastućem, aktivnom građanskom sudjelovanju internacionalnih studenata u lokalnoj zajednici, međunarodne studentske organizacije doprinose i razvitku ideje o građanskoj dužnosti. Većinu vremena studenti na razmjeni nisu jedina ciljana skupina međunarodnih studentskih volonterskih organizacija, već veliku ciljanu skupinu čine i lokalni studenti o kojima ovisi integracija studenata na razmjeni. Kako bi međunarodni studenti bili prihvaćeni u lokalnu zajednicu, lokalno stanovništvo mora biti otvoreno prema ideji internacionalizacije i multikulturalizma.

Također, međunarodne studentske volonterske organizacije često su prirodan odabir sugovornika za internacionalne studente. Volonteri koji vode ovakve organizacije, nerijetko su bili na studentskim razmjenama te se stoga na neformalan način mogu uključiti u rasprave i pružiti smjernice i informacije sadašnjim ili budućim studentima na razmjeni. Djelujući na taj način, međunarodne studentske volonterske organizacije nadopunjuju i pružaju podršku Uredima za međunarodnu suradnju.    

Zahvaljujući svakodnevnom radu naših volontera koji su u stalnom kontaktu s međunarodnim studentima s jedne strane, i istraživanjima i studijama ESN-a s druge, međunarodne studentske volonterske organizacije posjeduju bogato znanje o potrebama, interesima i problemima s kojima se susreću studenti na razmjeni. Na temelju tih znanja, takve su organizacije u mogućnosti razviti i provesti odgovarajuća rješenja za zajedničke izazove. Iz ovih su razloga, međunarodne studentske organizacije iznimno važan partner u pružanju podrške visokoobrazovnim institucijama u različitim dimenzijama međunarodne mobilnosti: informiranju, kvaliteti studija i iskustvima studenata na razmjeni, priznavanju mobilnosti te pružanju usluga studentima na razmjeni.

Konačno, međunarodne studentske organizacije pružaju jedinstvenu mogućnost budućim studentima na razmjeni i onima koji se s nje vraćaju – da otkriju ili nastave svoje internacionalno iskustvo. Osim toga, međunarodne studentske organizacije, platforme su za aktivan građanski angažman studenata. Omogućuju studentima razvitak širokog spektra novih vještina, znanja i stavova kroz neformalno i informalno učenje. Kompetencije stečene alternativnim načinima učenja sve su važnije za buduću zapošljivost studenata, stoga su međunarodne studentske organizacije komplementarna platforma za razvitak studenata na osobnoj i profesionalnoj razini.